• Štampa

 6. jula u Majdanpeku održana je radionica u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije. Radionica je bila posvećena poboljšanju uslova rada usmerenih na očuvanje zdravlja i bezbednosti radnika.

Na radionici je učestvovao predstavnik preduzeća Rudnik, izvršni direktor, Zoran Nedeljković na temu “Primeri dobre prakse u primeni Zakona i podzakonskih akata u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu”. Primer dobre prakse, veliki broj nagrada i priznanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kao i ideje i inicijative sprovedene u preduzeću Rudnik poslužiće kao podrška rada predstavnika radnih grupa sindikata za izmene zakonodavnih akata i usklađivanje sa direktivom 391.

Na prezentaciji se obratio i predsednik SSMS, Zoran Vujović koji je ukazao na značaj uspešne saradnje poslodavca i sindikata kao i sprovođenje mera zdravlja i bezbednosti na radu kao poslovne politike preduzeća Rudnik. Uspešno sprovođenje mera u okviru zdravlja i bezbednosti na radu i uvođenje visokih standarda je moguće što se vidi na slučaju preduzeća Rudnik i zbog primera dobre prakse predloženo je da primer u oblasti BZR preduzeća Rudnik uđe u priručnik o BZR, koji će biti rađen u okviru dva projekta sa AFL-CIO (Američki centar solidarnosti) i Solidar Suisse- SLA (Švajcarska agencija za pomoć radu).