• Štampa

Povodom kampanje „Zdravo radno okruženje za sve uzraste“ Evropske agencije za bezbednost i zdravlje 2016/2017. godine, WOW-Evropa, SS BOFOS i Evropski centar za radnička pitanja (EZA) uz podršku Evropske komisije organizovali su seminar od 16. do 18. marta u Beogradu.

Tokom seminara predstavnici sindikata, odbora za bezbednost i zdravlje na radu, eksperti iz oblasti zaštite na radu i HR stručnjaci, menadžeri preduzeća i profesionalnih udruženja predstavili su svoja iskustva o pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu u okviru socijalnog dijaloga uz prikaz osnovnih aktivnosti u okviru pomenute kampanije. Zoran Nedeljković, izvršni direktor i Ljiljana Obrenović, savetnik za hemiju i ekologiju i predstavnik rukovodstva za IMS preduzeća Rudnik, održali su prezentaciju na temu „Zdrava radna mesta za sve generacije“.