• Štampa

19. oktobra u hotelu Metropol Palace održana je V međunarodna konferencija o mineralnim resursima u Republici Srbiji.

Pored velikog broja učesnika i zvanica iz diplomatskog kora, Ministarstva rudarstva i energetike, stranih inVestitora, domaćih i privatnih kompanija, Rudarsko – geološkog fakulteta, GRAS-a i dr. ispred preduzeća Rudnik, na konferenciji je učestvovala g. Ljiljana Obrenović, savetnik za hemiju i ekologiju i predstavnik rukovodstva za IMS, sa prezenatacijom iz oblasti ISO standarda i značaja balansiranog odnosa između rudarstva i zaštite životne sredine.